2023

Porota


Alžběta Brůhová

porota / architektura


Alžběta P. Brůhová je spoluzakladatelkou platformy Architektky, jejímž cílem je větší pestrost v oborovém zastoupení, větší otevřenost architektury vůči různorodým přístupům a výstupům a vytváření laskavého, respektujícího prostředí. K architektuře přistupuje skrze témata týkající se spravedlivých příležitostí a různorodých potřeb uvnitř profese i mimo ni, pro které ve své tvůrčí praxi neustále hledá nové architektonické odpovědi. Jejím přáním je, aby se tuzemská architektonická scéna stále více otevírala profesním cestám i mimo projektování staveb a aby fakulty architektury studující podporovaly v přenášení kreativních schopností i do dalších oborů. V současnosti pedagogicky působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Tomáš Kosnar

porota / architektura


Tomáš Kosnar vystudoval v Praze na Fakultě architektury ČVUT převážně v atelieru Aleny Šrámkové. V letech 2009-2010 studoval na RWTH Aachen v Německu v atelieru Mirko Bauma. Během působení na FA ČVUT byl členem SPA a mimo jiné několikrát spoluorganizoval soutěž Olověný Dušan. Odbornou praxi získával nejprve ve větších atelierech jako pražské ADNS. Od roku 2011 pracuje v Huti architektury Martina Rajniše, kterou dnes spolu Davidem Kubíkem a Martinem Rajnišem vede. Je spoluautorem knihy o práci Martina Rajniše a jeho Huti, která vyšla v loňském roce. Za stavby, na kterých se podílel by několikrát oceněn cenami v Čechách i zahraničí. Pracuje současně jako nezávislý konzultant developerských projektů pro investiční klientelu. Tomáš Kosnar je autorizovaný architekt, člen ČKA a člen Akademie České ceny za architekturu.

Martina Forejtová

porota / architektura


Je autorizovanou krajinářskou architektkou a zakladatelkou ateliéru Land05. Vystudovala obor Zahradní a krajinářská architektura na zahradnické fakultě v Lednici na Moravě při Mendelově univerzitě v Brně. V roce 2001 absolvovala studijní stáž na Wageningen University v Nizozemí v rámci International Course of Landscape Design and Planning. Je členkou České komory architektů (ČKA), členkou České asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA) a členkou Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT). Za dobu své více než patnáctileté praxe pracovala na řadě projektů jak z veřejného tak soukromého sektoru. Získala mnohá ocenění v architektonických soutěžích, spolupracuje s významnými českými i zahraničními ateliéry a pravidelně zasedá v architektonických porotách.

Jan Hora

porota / architektura


Autorizovaný architekt a učitel. Absolvoval na FUA TUL (2013). Při studiu prošel tréninkem v několika ateliérech, absolvoval dva zahraniční pobyty (Istanbul, Amsterdam). Momentálně se věnuje vlastní praxi ORA a ateliérové výuce na FA VUT v Brně. V praxi se věnuje převážně úpravám existujících struktur.

Štefan Polakovič

porota / architektura


Je architekt, urbanista a spoluzakladateľ ateliéru GutGut. Vo svojej tvorbe ponúka názory presahujúce tradičné riešenia. Návrhmi sa opiera o medzinárodnú skúsenosť a zároveň reaguje na lokálny kontext, históriu a spoločenský dopad. Známe realizácie akým je bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave (2010), rekonštrukcia panelového bytového domu v Rimavskej Sobote (2014), alebo rekonštrukcia areálu Mlynica v Bratislave (2017), získali priaznivé ohlasy u odbornej aj laickej verejnosti. S návrhom funkčne aj typologicky vrstvenej obytnej štruktúry sa stal laureátom ceny Europan 5. Ateliér GutGut je laureátom ceny ARCH, Ceny Dušana Jurkoviča a štvornásobný laureát Ceny za architektúru CE-ZA-AR. Architekt v súčasnosti pôsobí aj na Fakulte architektúry STU v Bratislave, kde od roku 2013 viedol Ústav architektúry občianskych budov. V roku 2010 sa stal spoluzakladateľom festivalu DAAD (Dni architektúry a dizajnu) v Bratislave.


DESIGN

Porota


 

Karolína Jeřábková

porota / design


Absolventka ateliéru Keramiky a porcelánu na pražské Uměleckoprůmyslové škole a Designu keramiky na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Její tvorba je silně ovlivněna fenoménem kávy a zaměřuje se na alternativní způsoby přípravy kávy a navrhování setů pro kavárny. Od roku 2020 je součástí studia Nic novýho, které se specializuje na konceptuální design. Její práce byla naposledy vidět v Diploma Selection a byla také součástí výstavy Terra Alba.

Tomáš Bárta

porota / design


Působí ve vlastním ateliéru hightemp studio od roku 2017. Soustředí se na návrhy a výrobu volných i užitých předmětů převážně z porcelánu. Jako důležité vnímá skloubení řemeslné výroby se současným designem. Na porcelánu má rád hlavně jeho nepředvídatelnost, která drží člověka neustále ve střehu. Částečně působí i ve filmovém průmyslu jako výtvarník. Když je čas rád navrhujeme a sází grafiky, jezdí na kole, skládá je a fandí profesionálům. Taky si rád zahraje na kytaru nebo bicí a degustuje produkty malých řemeslných pivovarů. Vystudoval VŠUP v Praze. Jako jednu z nejzajímavějších zkušeností hodnotí spolupráci s norskou umělkyní Marit Tingleff na Kunsthøgskolen i Oslo. Umění hledá a vnímá na každém kroku.

Barbora Kolerusová

porota / design


Spolu s Johanou Němečkovou založila Other projects studio, které se zabývá převážně návrhy soukromých i veřejných interiérů, produktů, nábytku či výstavních expozic. Ve své práci kladou důraz na aktivní dialog všech zúčastněných - daného místa, prostoru i objektů, které do těchto prostor umisťují. Od roku 2017 se věnují vlastní značce Óda, která citlivým přístupem aktualizuje produkty tradičních českých řemeslných technik ve snaze navrátit je do běžné domácnosti. Tomu všemu v jejich žižkovském ateliéru supervizují Špageta a Berta, čistokrevný kanárský podenco a slovenský vořech.