Jan Trpkoš


 

Troj.(o)ko.lí

Klášter v Plasích, poutní kostel Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici, hospodářský dvůr v Hubenově a kaple Jména Panny Marie v Mladoticích. To jsou významná místa políbená Santiniho rukou, jež jsou spolu s dalšími zajímavými místy rozsypány a rozesety v plaské krajině jako perly z přetrženého náhrdelníku, čekající, až budou jednoho dne opět navlečeny na nit, jež je propojí a dá jim znovu zazářit. Tato práce se zabývá propojením významných míst v krajině pomocí nových, zaniklých nebo stávajících struktur s důrazem na zachování, podtrhnutí, posílení či vytvoření dramatičnosti, pohledových os, rozmanitosti a biodiverzity v krajině. V práci je hledán dialog mezi duchovní a zemědělskou krajinou. Dále je zde zpracováno vedení staré Plaské cesty a její propojení a návaznost na okolí.