David Lašek & Daniela Pisingerová


 

Chebská nábřeží

Řeka Ohře meandrující Chebem.Zelený pás obtočený kolem centra odděluje historické a nové, městské a přírodní. Zpevněné břehy u centra jsou nositelem městského charakteru v kontrastu k volným přírodním břehům na okrajích města. V blízkosti centra je v současnosti město od řeky odtrženo zpevněnými břehy a nekomunikuje s ní.
Nábřeží jsou v návrhu rozdělena na několik základních typů , které podporují lokální charaktery a odkazují se k historii daných míst. Návrh se skládá z lineárních prvků, které umožňují pohyb v bezprostřední blízkosti vody, a z bodových zásahů, které slouží k zastavení a k relaxaci u řeky i historického centra. Severní břeh - prostupnost, kontinuita, lineární prvky. Jižní břeh - hradba chránící historické centrum, bodové zásahy. Návaznost na zelený pás obtočený kolem centra. Místo bývalého brodu - přiblížení města k vodě.
V okrajových částech přírodního charakteru jsou navrženy spíše nenápadné dřevěné objekty k relaxaci, zatímco v blízkosti centra je již návrh radikálnější. Severní stěna koryta řeky je určena k částečné demolici a vznikají místo ní pobytová schodiště a spodní úroveň náplavky. Navržené lávky a pontony nově zpřístupňují ostrov a zvyšují kontakt mezi oběma břehy.