Bianka Hudáková


 

Groove

Pracovný stôl Groove vznikol ako reakcia na súčastný trend práce z domova, ktorý ešte eskaloval v posledných mesiacoch, vplyvom protiepidemiologických opatrení. Návrh je snahou o organizáciu pracovného priestoru hravou formou. Jeho užívateľ má možnosť spolutvárať konečnú podobu výberom a rozmiestnením rôznych typov organizérov a držiakov. Tých je v súčastnosti šesť a ich počet sa bude časom navyšovať. Medzi dôležité vplyvy na výsledný design, patrí idea jednoduchej prepravi a zložiteľnosti. Tá bola dosiahnutá jednak v základnej konštrukcii stolu, ktorej jednotlivé časti sú spájané za pomoci kovovej spojky a ukotvené šrúbami. A jednak úsporou priestoru pri preprave organizérou v rozloženej pozícii. Perforácia na plánovaných ohyboch následne umožňuje zložiť komponenty podľa nákresu. Súčastný trend nestálosti a rýchlych zmien, stojí za premenlivými nárokmi na pracovný priestor. A práve to je v tomto designe do istej mieri kompenzované obmenou doplnkov.