Jan Holeček


 

Stará plaská cesta

Tato práce se zabývá obnovou Staré plaské cesty vedoucí z Plas do Mariánské Týnice nedaleko Plzně. Projekt pracuje s obnovou průchodnosti krajiny, zlepšením schopnosti půdy zadržovat vodu a systémem protierozních opatření. Krajina v okolí Mariánské Týnice je značně zemědělsky vytěžována. Polnosti jsou spojeny do velkých celků, historické remízky a meze z krajiny vymizely a půda je na svazích ohrožena erozí. Obnovením historických cest v území přirozeně rozdělíme velké lány polí a vegetace podél cest pomůže zadžovat vodu v krajině a zamezit erozi. Obnovená říční krajina navrátí půdě schopnost zadržovat vodu. Systém protierozních opatření zajistí ochranu ohrožených části půdy. Všechny tyto prvky také zajistí lepší podmínky pro ostatní živočichy, kteří v krajině žijí a navrátí krajině svůj původní ráz. Projekt je rozdělen na cestní síť, vodu v krajině a na vegetaci. Spoluautory projektou jsou Anna Špačková a Jana Řípová. V této části je zpracována pouze vrstva vegetace.