Diana Lučková


 

Vinořská promenáda

Vinořská promenáda - cesta, která přiblíží bohatství Vinoře, skrz drobné krajinné intervence a iniciační stavby. Voda, vegetace, prostupnost a body zájmu jsou čtyři základní stavební kameny celé Vinořské promenády, které svým umístněním utváří kolem Vinoře zelenou enklávu. Hlavní myšlenkou návrhu je podpořit místní bohatství a krajinu. Promenáda vede návštěvníka podél vodních toků a ploch, které jsou doplňovány malými objekty. Cílem těchto zásahů je vytvoření půvabních míst a podpoření vazby člověka s daným místem. Hlavní okruh je doplňován menšími sekundárnimi okruhy - pěší a cyklo trasy.